wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Baza wiedzy2 » Alfabet Morse'a

Alfabet Morse'a

Data dodania: 17-04-2021

Alfabet Morse'a

 

Alfabet Morse'a został stworzony w 1840 roku przez Samuela Morse'a, który był amerykańskim prekursorem telegrafii oraz Alfreda Vaila, konstruktora maszyn.
Kod ten przedstawia sposób prezentacji liter alfabetu, cyfr i znaków specjalnych poprzez dźwięki, błyski światła, impulsy elektryczne oraz kropki i kreski.

 


Podstawowe zasady:

Są znaki krótkie - kropki i długie - kreski.

Kreska powinna trwać co najmniej tyle, ile trzy kropki.

Odstęp między elementami znaku - jedna kropka.

Odstęp między poszczególnymi znakami – trzy kropki.

Odstęp między grupami znaków (słowami) – siedem kropek.

 
Litera  Kod Morse'a
A •—
B —•••
C —•—•
D —••
E
F ••—•
G ——•
H ••••
I ••
J •———
K —•—
L •—••
M ——
N —•
O ———
P •——•
Q ——•—
R •—•
S •••
T
U ••—
V •••—
W •——
X —••—
Y —•——
Z ——••


Cyfry

 
Cyfra Kod Morse'a
0 (zero) —————
1 (jeden) •————
2 (dwa) ••———
3 (trzy) •••——
4 (cztery) ••••—
5 (pięć) •••••
6 (sześć) —••••
7 (siedem) ——•••
8 (osiem) ———••
9 (dziewięć) ————•


Polskie znaki diakrytyczne

 
Litera  Kod Morse'a
Ą •—•—
Ć —•—••
Ę ••—••
Ł •—••—
Ń ——•——
Ó ———•
Ś •••—•••
Ż ——••—•
Ź ——••—


Znaki interpunkcyjne i symbole

 
Znak lub symbol Kod Morse'a
. (kropka) •—•—•—
, (przecinek) ——••——
' (apostrof) •————•
" (cudzysłów) •—••—•
_ (podkreślenie) ••——•—
: (dwukropek) ———•••
; (średnik) —•—•—•
? (znak zapytania) ••——••
! (wykrzyknik) —•—•——
– (minus) —••••—
+ (plus) •—•—•
/ (ukośnik) —••—•
( (nawias otwierający) —•——•
) (nawias zamykający) —•——•—
= (znak równości) —•••—
@ (małpa) •——•—•


Komendy specjalne

 
Komenda Kod Morse'a
początek kontaktu •••—•••—•••—
początek nadawania —•—•—
znak rozdziału •—••—
koniec nadawania •—•—•
koniec kontaktu •••—•—
błąd ••••••••
prośba o powtórzenie ••——••
zrozumiano •••—•
czekaj •—•••
wezwanie —•—
 

Popularny kod

 
Znaczenie   Kod Morse'a
 SOS •••———•••

Przejdź do strony głównej

Producenci